Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Na podlagi sklepa Vlade RS z dne 29. 4. 2020 o postopnem odpravljanju omejitev na področju šolstva in predšolske vzgoje smo v petek, 8. 5. 2020, pozno popoldne prejeli  okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) s podrobnejšimi navodili za odprtje vrtca.

Ob odprtju moramo v vrtcih pri delu upoštevati ukrepe, katere je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) v dokumentu Higienska priporočila za izvajanje predšolske vzgoje v času epidemije COVID -19 in priporočila Zavoda RS za šolstvo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.

Navodila NIJZ vsebujejo tudi tri priloge in sicer Sklep RSK za pediatrijo, Sklep RSK za medicino dela in Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov. Priporočila NIJZ s prilogami so ključna, saj obsegajo zdravstvene omejitve tako za zaposlene in otroke, ukrepe za preprečevanje okužb v vrtcu, priporočila za zaposlene, priporočila za oblikovanje skupin ter igro na prostem, priporočila za prihod na in odhod iz vrtca ter druga priporočila.

NIJZ priporoča, da je lahko v oddelkih prvega starostnega obdobja (1-3 let) 8 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja (3-6 let) pa 10 otrok. Skupine bodo oblikovane na podlagi prijav staršev, vodile pa jih bodo po priporočilih ZRSŠ vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, svetovalne delavke. Število prijavljenih otrok moramo javljati na MIZŠ. Oblikovane skupine se med sabo ne bodo smele družiti.

Ukrepi NIJZ so za organizacijo dela zelo zahtevni, zato moramo v vrtcu pridobiti podatke o tem, kateri starši boste v vrtec pripeljali otroke, da bomo lahko za prisotne otroke zagotovili čim bolj varno in spodbudno okolje.

Na tej povezavi lahko odprete prijavnico in vas prosimo, da nam namero o vključitvi otroka v vrtec posredujete na e-naslov vrtca: prijave.vrtec@gmail.com do torka, 12. 5. 2020.

V kolikor nimate možnosti izpolnitve obrazca, lahko prijavo sporočite v elektronskem sporočilu, morate pa navesti vse kar je zahtevano v prijavnici (ime in priimek otroka, oddelek, ki ga v tem šolskem letu otrok obiskuje, datum pričetka vrnitve otroka v vrtec, uro prihoda in uro odhoda otroka, ki se ga zaradi organizacije dela bo potrebno držati). 

Vsi starši, ki boste otroka vključili, morate v delu, ki se nanaša na odgovornost staršev, dosledno upoštevati navodila NIJZ. Zato je nujno potrebno, da si natančno preberete izsek iz navodil NIJZ ter opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke, za katere razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo odsvetuje vrnitev v vrtec v času trajanja epidemije (priloga 3). 

Pred ponovnim vstopom otroka v vrtec morate izpolniti izjavo (priloga 2) in jo oddati strokovni delavki, ko pripeljete otroka. 

Pred odprtjem vrtca boste prejeli še natančnejša navodila, ki bodo prilagojena organizaciji dela vrtca. 

Starši, ki ne boste pripeljali otroka v vrtec, boste oproščeni plačila. Za prisotne otroke, pa bo pripravljen obračun v skladu z veljavno zakonodajo.

V pričakovanju ponovnega odprtja vrtca in srečanja z vami, vas lepo pozdravljamo.

Vanja Krašovic, ravnateljica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost