Spoštovani starši in donatorji,

ob zaključku šolskega leta se vam zahvaljujemo, da ste z donacijami prispevali k obogatitvi programa. Z donacijami smo pokrili stroške obiska dedka Mraza in izvedli izlet z avtobusom na ribnik Vrbje z naravoslovnimi dejavnostmi.

Predsednica sklada: Darija Jankovič, pomočnica ravnateljice