Spoštovani starši!

Ob pripravah na novo šolsko leto ste v tem tednu na dom prejeli vabila na prva srečanja s starši, ki so namenjena v uvodnem delu staršem novo sprejetih otrok, v nadaljevanju pa skupnemu srečanju staršev oddelka s strokovnimi delavkami oddelka.

Srečanja bodo potekala ob različnih urah in različnih dneh, ki so navedeni na vašem osebnem vabilu:

  • v enoti Sonce, Kajuhova ulica 5, in enoti Mavrica, Čopova ulica 21,  v ponedeljek 29. 8. 2022 (razen oddelka vzgojiteljic Ksenije Povše in Katje Kranjc, ki bo v sredo, 31. 8. 2022)
  • v enoti Luna, Ljubljanska cesta 48, in enoti Hribček, Hrašovčeva 1, v sredo, 31. 8. 2022

Srečanja so namenjena samo staršem, zato vas prosimo, da se sestankov udeležite brez otroka (na srečanju naj bo prisoten eden od staršev). Spoznali se boste s strokovnima delavkama vašega otroka in se pogovorili o morebitnih posebnostih, izmenjali pomembne informacije o življenju in delu v našem vrtcu.

Z odgovornim pristopom vrtca in staršev bomo uspešni v prizadevanju, da skupaj vstopimo v ustaljeni ritem življenja in dela v vrtcu ter da tudi v prihodnje s skupnimi močmi ohranjamo zdravje vseh nas.

ravnateljica Vanja Krašovic